• Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém.
   • Aktuálne informácie pre rodičov a študentov

    Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
  • Fotogaléria

  • Poplatok za pobyt: 15 EUR / dieťa / mesiac. Poplatok je potrebné uhradiť vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, na účet vedený vo VÚB, a.s., Senec, číslo účtu v tvare IBAN: SK47 0200 0000 0024 9576 2056Do poznámky meno dieťaťa a variabilný symbol mesiac rok, napr. 012018. Konštantný symbol 0558.

   Poplatok za celodennú stravu: 1,12 EUR / dieťa / deň. Poplatok je potrebné na číslo účtu v tvare IBAN SK04 0200 0000 0040 0229 1655 do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

   Poplatok do fondu ZRPŠ: 30 EUR / dieťa / školský rok. (za druhé dieťa – súrodenci,  20 EUR) Poplatok prosím uhradte  na bankový účet mBank SK9383605207004205354054, a do poznámky napíšte meno a priezvisko dieťaťa.

  • INFO


  • Jedálny lístok